PDF Tlačiť E-mail

MEditačno – RElaxačné Stretnutia

-
MERES


altK tomu, aby sa človek cítil dobre, nestačí mať iba kvalitné materiálne veci, potrebuje aj psychickú pohodu. K nastoleniu takéhoto stavu nám môžu pomôcť i MERES.

Slovo meditácia (pochádzajúce z latinského výrazu pre rozmýšľanie) sa dnes vysvetľuje ako stav prehĺbeného sústredenia. Tento stav môžeme dosiahnuť, ak uvoľníme svoje telo, utíšime svoje emócie a oddelíme sa od vonkajších vplyvov.


M. Norbekov vo svojej knihe „Lekce Dr. Norbekova“ považuje definíciu meditácie za trochu suchopárnu. Omnoho výstižnejšie sa mu zdajú nasledujúce vety:
„Čo je modlitba? To je, keď my hovoríme a Boh načúva.
Čo je to meditácia? To je, keď my počúvame a rozpráva Boh.
Božie slová je potrebné počúvať v tichu a pokoji, s dušou naplnenou mierom, s dušou plnou šťastia“
.

Relaxácia je psychická činnosť zameraná na dosiahnutie harmónie tela, duše a ducha.

Dĺžka stretnutia
Jedno stretnutie je plánované na cca 90 minút / skupina; 60-90 minút / jednotlivec.Cieľ stretnutí
Cieľom nácviku relaxácie je, naučiť sa pochopeniu reči vlastného tela a oslobodenie energie.
A cieľom MERES je, naučiť sa spútané energie oslobodiť a zmenou vnútorného prežívania dosiahnuť kvalitatívne zmeny v správaní a konaní.

Čo možno s MERES dosiahnuť

Z psychologického hľadiska nie je náhodné, kde sa daná energia hromadí, má informačný náboj a jej konkrétnym vyjadrením sú psychosomatické ochorenia.
Keď je človek dostatočne relaxovaný, nenahnevá sa tak ľahko, je tolerantnejší, znesie viac frustrácie, ľahšie nachádza riešenia aj v konfliktných situáciách, je odolnejší voči stresu. Ten, kto pravidelne relaxuje, už po mesiaci cvičenia má zmenené energetické pole, jeho aura je silnejšia, je veselší a pokojnejší.

Pre koho

Každý človek, ktorý sa rozhodne spraviť prvé kroky ku skvalitneniu svojho života

Metóda aplikácie

Keď chceme dosiahnuť rovnováhu vo vnútri tela, zbaviť sa stresu a odpútať sa od okolia, najvhodnejšou metódou je správne volená hudba, príjemné „komorné“ prostredie a sprievodné slovo.
Relaxačné metódy vychádzajú z poznatkov o vzájomnej súvislosti medzi troma faktormi: psychickou tenziou, funkčným stavom vegetatívnej nervovej sústavy a napätím kostrového svalstva. Keďže tonus kostrového svalstva je možné vôľou meniť, je tu daná možnosť využiť zámernú svalovú relaxáciu k dosiahnutiu psychického uvoľnenia a k ovplyvneniu aj orgánových funkcií riadených vegetatívnou nervovou sústavou.

http://www.aktuality.sk/clanok/242345/meditacie-menia-aktivitu-genov-k-lepsiemu/

Cena stretnutia

10,- Euro/ osoba -pri skupinovom stretnutí
35,- Euro/ osoba - individuálne stretnutie

Pridať komentár

Článok obsahuje komentáre