PDF Tlačiť E-mail

O agentúre RADOSŤ

Janka Jedinakova VITAJTE na stránke Agentúry Radosť. Pokojne, bez náhlenia sa oboznámte s jej obsahom, zamyslite sa, čo z našej ponuky Vám vyhovuje, čo Vás osloví a s Radosťou sa toho zúčastnite.

Dovoľte mi, aby som Vám stručne predstavila „životopis“ Agentúry Radosť. Od svojho vzniku v roku 1998 sme prešli výraznými zmenami v oblasti poskytovania služieb. V období počiatkov som sa zamerala na to, aby naša ponuka bola nanajvýš aktuálna a súčasne aby uspokojovala potreby klienta, ale i naše

Časom sa naša činnosť vyprofilovala a začali sme sa zaoberať aktivitami, ktoré doslova a do písmena napĺňajú obsah nášho názvu – pre klienta poskytujeme doplnkové vzdelávanie, všestranné vyplnenie voľného času, i aktivity na regeneráciu a rekondíciu tela i ducha.

Poslanie

Našim poslaním je pomôcť všetkým ľuďom - bez rozdielu veku či pohlavia - všestranne vyplniť svoj voľný čas, a ukázať im cestu k sebe samým.

Filozofia

Našou filozofiou je, aby každý človek pochopil svoju celistvosť. Aby neliečil telo a popri tom zabúdal na duševné a duchovné zdravie, a aby pri liečbe duše a rozvoji svojich mentálnych schopností nezabúdal ani na fyzické telo.

Služby pre Vás

Regenerácia a rekondícia
tela i ducha

Druhá skupina našich aktivít je zameraná na regeneráciu a rekondíciu tela i ducha – pre všetky vekové kategórie . Tu ponúkame:
 

Všestranné vyplnenie
voľného času

Nová cesta ku zdraviu / ako sa zbaviť okuliarov