PDF Tlačiť E-mail

Otázky a odpovede - Rýchle čítanie


1. Je možné navštevovať podobné kurzy aj mimo Bratislavu, napríklad v Košiciach. Nemáte v pláne rozšíriť svoju pôsobnosť? Marcela K.

ODPOVEĎ: Kurzy pre otvorené skupiny poriadame spravidla v Bratislave.V prípade objednávky pre firmu, alebo pre skupinu najmenej 10 osôb ich usporiadame i v mieste objednávateľa.

2. Dobrý deň. Zaujala ma ponuka na Vaše kurzy rýchleho čítania, no keďže som z Prešova a predpokladám, že kurzy robíte v Bratislave, zaujímalo by ma, čo môžem v tomto prípade robiť. Môžete mi odporučiť konkrétnu publikáciu, ktorá by mi pomohla? Za odpoveď Vám vopred ďakujem. Szittyaiová

Áno, kurzy robíme prevažne v Bratislave, avšak kurz pre študentov a dospelých trvá „len“ 16 hodín a je víkendový, tzn. sobota / nedeľa, takže pricestovanie do BA nie je až tak náročné. Dovolím si upozorniť Vás, že cesta učenia sa podľa publikácií je veľmi zdĺhavá a náročná, ale keď som to dokázala ja, prečo nie i každý iný? MISTRÍK, J.: Rýchle čítanie. Bratislava, SPN 1982 MISTRÍK, J.: Efektívne čítanie. Bratislava, VEDA – vydavateľstvo SAV, 1996 TEPPERWEIN, K.: Umenie ľahko sa učiť. Šamorín, FONTANA Kiadó 1992 ZIELKE, W.: Ako si zlepšiť pamäť. Bratislava, SMENA 1989 ZIELKE, W.: Jak číst rychleji a lépe. Praha, Svoboda 1988 BIRKENBIHL, V.F.: NEBOJTE SE myslet HLAVOU. Praha, ©Portál,s.r.o. 2002 Držím Vám palce a ak sa rozhodnete ísť jednoduchšou cestou, tešíme sa na stretnutie s Vami na kurze.

3. ...zaujal ma Váš kurz rýchločítania, len mi teraz nie je trošičku jasná jedna vec. Som vysokoškolák a podľa vašej www / stránky som sa dočítal, že som cieľovou skupinou kurzov pre mládež... akurát, že dané termíny mi nevyhovujú. Najlepšie by mi pasoval termín ...... V tomto termíne je ale len kurz pre dospelých... takže konečne prechádzam k tomu čo ma zaujíma, a teda či sa môžem prihlásiť aj na tento kurz, ak hej tak či je nejaký podstatný rozdiel medzi kurzom pre dospelých a kurzom pre mládež? Matej

Stredoškoláci i vysokoškoláci sa spravidla zúčastňujú kurzov pre dospelých. Pod cieľovou skupinou „pre mládež“ rozumieme ucelenú skupinu žiakov ZŠ, SŠ, VŠ - kurz si objednáva škola, alebo krúžok už vopred vybratých študentov. „Otvorený“ kurz pre mládež prevažne navštevujú žiaci ZŠ, preto je rozvrhnutý na štyri dni po 4 výukové hodiny. Základ výuky je totožný s kurzom pre dospelých, len rýchlostné testy majú iný obsah, a v teórii sa kladie viac dôrazu na spoznanie samého seba, pozitívne myslenie, výchovu k učeniu, návrat sebadôvery, sebaúcty, iný pohľad na učenie, ...

4. Dá sa technika rýchleho čítania aplikovať aj pri čítaní v cudzom jazyku? M.F.

Zo skúseností absolventov kurzov rýchleho a efektívneho čítania: „Získal som iný prístup k čítaniu a zistil som, že podstatne ľahšie sa mi učí cudzí jazyk po absolvovaní Vášho kurzu.“ „Na kurze som pochopila, že mám čítať obsah, nie jednotlivé slová. Keď som sa učila na skúšku z angličtiny, zrazu som rozumela podstatne viac z čítaného, ako pred kurzom. Je to len v zmene môjho prístupu k textu - začala som vnímať obsah a prestala som otrocky všetko prekladať po jednotlivých slovíčkach. Je to úžasné!“

5. Počul som veľa chvály na rýchle čítanie. Ale chcem sa opýtať, netrpia naše oči pri rýchlom čítaní, veď ich podstatne viac namáham. Miloš N.

Pri čítaní namáhame svaly, ktoré hýbu očami a pracujú s oboma buľvami synchrónne s presnosťou na tisíciny milimetra, rozbiehajú a zastavujú proces v tisícinách sekundy. Pri rýchlom čítaní sa svaly nenamáhajú viac, ale naopak, viac si odpočinú. Na riadku poskočia namiesto 7 až 9 krát iba 2 razy. Rýchle čítanie teda šetrí zrak. Nakoľko sú však oči jednostranne namáhané pri dlhom čítaní, je potrebné vykonávať očné cvičenia, ktoré by sme mali v dennom živote i tak bežne robiť, len na to nie sme zvyknutí.

6. Dobrý deň prajem. Dcéra - vysokoškoláčka má záujem zúčastniť sa vášho kurzu rýchleho čítania, ale ja mám z toho obavy. Keď niekto tak rýchlo číta, ako sa uvádza v článkoch, nemôže si predsa zapamätať tak dobre a dôkladne všetko čo prečíta, ako keď číta pomalšie a dôkladnejšie. Jana Fabiánová

Pri rýchlom čítaní je naša schopnosť koncentrácie mnohonásobne vyššia, ako pri čítaní pomalom. Čím viac sa koncentrujeme, tým lepšie sa ukladá všetko prečítané do našej pamäte. Isto si spomínate na časy, keď ste chodili do školy - zabudli ste sa naučiť básničku a ráno pred odchodom do školy ste si ju rýchlo viackrát prečítali. V škole ste ju vedeli a prekvapilo vás to. Bolo to vďaka schopnosti koncentrácie - vylúčili ste zo svojho okolia vedome všetky rušivé vplyvy (vypli ste sa pre vonkajšie zvuky) a zamerali ste svoju pozornosť len na básničku. Podľa všetkého ju viete dodnes, v prípade ak nie, ona vo vašej pamäti zotrváva, len ju neviete „vydolovať“ zo svojho podvedomia - a ako sa dostať k informáciám, ktoré si ukladáme do svojej pamäte je tiež jedným z bodov výuky na našom kurze.

7.  Poprosil by som bližšie informácie týkajúce sa kurzu rýchleho čítania: termíny v ktorých sa kurz koná , program kurzu a ceny. Ďakujem. Palo

Všetky informácie o kurzoch pre otvorené skupiny - termíny, obsahové zameranie, profil absolventa, študijný materiál,... sú uvedené na www.agenturaradost.sk Cena kurzovného: letná akcia je tam taktiež vypísaná, ostatné ceny telefonicky.

8: Chcel by som sa spýtať, či pri tomto kurze a už aj samotnom rýchlom čítaní nieje problém kto ma aký zrak...príklad dioptrie na každom oku iné, príp. obdobné problémy so zrakom. Ďakujem.

Pokiaľ nosíte dioptrické okuliare a tie vám riešia zaostrenie zraku, nemali by ste mať problém s osvojením si techniky rýchleho čítania.

9. Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, do kedy najneskôr sa dá prihlásiť do vášho kurzu? je to možné aj pár dní pred prihlásením? Jana Ď.

Uzávierka prihlášok do jednotlivých kurzov je 10 dní pred začatím kurzu. Ale za pokus to stojí skúsiť sa prihlásiť aj „na poslednú chvíľu“, ak nemáme kurz naplnený, je možné zúčastniť sa ho.

10. Kde a kedy bude najbližší kurz?

Termíny kurzov si možete pozrieť na naších stránkach rýchleho čítania. Kurz zrealizujeme, ak budú prihlásení minimálne traja účastníci - vždy v Bratislave, spravidla v sídle firmy (Petržalka, Bulíkova 17)

11. Čo musím spraviť preto aby som sa mohol zúčastniť?

Napísať do e-mailu kontaktné údaje a o aký termín máte záujem. Na základe tohto Vám pošleme záväznú prihlášku ako prílohu emailu, po obdržaní vyplnenej prihlášky Vám pošleme faktúru a po jej vyplatení ste zaradený do prihláseného kurzu)

12. Ako bude samotný kurz prebiehať?

Obidva dni rovnako - začiatok o 8,30 hod, predpokladané ukončenie o cca 18,00 hod. Výuka trvá 45 min. - štyri hodiny dopoludnia, štyri až päť hodín odpoludnia. Prvá prestávka je v trvaní 10 min., druhá 20 min., potom 10 min. a po štvrtej hodine cca 90 min. prestávka na obed. Odpoludnia detto. V cene kurzu sú študijné materiály s priestorom na poznámky (k dispozícii dostanete farbičky, písacie potreby, zvýrazňovače), počas kurzu je základné občerstvenie - káva, čaj, minerálka, pyramidálna a tachyónová voda; obed nie je v cene kurzu)

13. Budem vedieť rýchlo čítať?

Bežne sa frekventanti kurzu v priemere zlepšia dvojnásobne v rýchlosti čítania, ale nie je výnimkou i trojnásobné zrýchlenie. Zostaňme však pri zemi, tzn. dvojnásobné zlepšenie za dvojdňový kurz)

14. Budem vedieť čo mám trénovať aby som sa naučil rýchlo čítať?

Po kurze už nie je potrebné pracovať formou cieleného tréningu, zvyšujeme rýchlosť čítania spontánne, lebo čítame po celý deň - dennú tlač, reklamy, v práci, beletriu....)

15. Čo si mám pod tým rýchlym čítaním predstaviť?

je to "len" zmena techniky čítania a zmena nášho myslenia - naučíte sa čítať obsah, nie jednotlivé písmenká a namiesto 7-10 fixácií na jeden riadok budete na konci kurzu čítať na 2-3 fixácie - ale o tom je už kurz.)