PDF Tlačiť E-mail
-

naUČiť SA ako sa UČIŤ

alebo rýchle a efektívne učenie

alt Od prvých okamihov nášho života
máme túžbu poznávať a pretvárať svoje okolie. Túžba učiť sa a objavovať je nám prirodzená, ale postupne ju mnohí strácame, cítime neistotu a neskôr možno i strach - to všetko je dôsledok informačného stresu a tlaku zo strany rodičov, školy, trénerov,..

Tréningové a relaxačné techniky využívané v priebehu kurzu podporujú zlepšenie koncentrácie i pamäte účastníkov a zároveň urýchľujú a uľahčujú proces učenia sa.

s pocitom byť úspešný, uznávaný, rozumný ... sa postupne dieťa dostáva k voľbe rozvrstvenia si svojho času a stále viac a viac si ukrajuje zo svojich voľnočasových aktivít a presúva sa do času vyplneného učením a vzdelávaním. Vráťme svojmu dieťaťu kúsok detstva tým, že mu ukážeme cestu ako šetriť časom - naučme ho rýchlejšie a ľahšie sa učiť.

Dĺžka kurzu

Kurz trvá 6-7 hodín; spravidla v piatok
začiatok o 8,00h - predpokladaný koniec cca o 15,00-16,00h - počas kurzu je hodinová prestávka na obed

NOVINKA
Individuálna konzultácia
Počas trojhodinovej individuálnej konzultácie sa študent dozvie základné informácie o efektívnom učení:
- základné techniky na zvýšenie rýchlosti čítania
- techniky spracovávania učebného textu
- techniky uchovávania prečítaných informácií v pamäti
- pomôcky na zefektívnenie učenia:
- -  relaxačné techniky
- -  práca so zrakom
- -  naštartovanie spolupráce mozgových hemisfér


Prihlásiť sa môžete tu

Zámer kurzu

Sprístupniť nové poznatky z oblasti rýchleho učenia, orientácia v štúdijnej literatúre, selekcia podstatného od nepodstatného.
  • Rýchle prijímanie a spracovanie množstva informácií
  • Zlepšenie koncentrácie a pamäte
  • Pružná orientácia a efektívne selektovanie čítaného textu
  • Zlepšenie zručnosti v učení

Pre koho

Žiak od 10 rokov, študenti SŠ a VŠ
Rýchle a efektívne učenie rozširuje vedomostnú úroveň, čím sa úmerne zlepšuje sebavedomie a následne i komunikácia. Tréningy pre zharmonizovanie činnosti oboch mozgových hemisfér, objavenie seba -aký som?, kto som?, zbierka pozitívnych vlastností, viera v úspech - to všetko sa skrýva v návrate sebadôvery, sebaistoty, sebaúcty a v návrate voľného času pre zábavu a hry tak potrebné pre zdravý vývin každého z nás.

Obsah kurzu

Teória učenia
  • Druhy a spôsoby čítania
  • Formy a spôsoby spracovania textu
  • Mozog a jeho činnosť
  • Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér
  • Faktory ovplyvňujúce učenie
  • Relaxačné a protistresové techniky

Pracovné materiály

Každý účastník kurzu obdrží pracovný materiál spracovaný lektorkou.

Cena kurzu

60,- EUR / deti ZŠ od  5 ročníka - minimálne 6 účastníkov
70,- EUR / študenti SŠ a VŠ - minimálne 5 účastníkov
95,- EUR / pracujúci - individuálna konzultácia / 3 hodiny
75,- EUR / študenti   -
individuálna konzultácia / 3 hodiny

Pridať komentár

Článok obsahuje komentáre